Wijkouderlingen :

Willem de Beus [tel.  587372 , aftredend 2022]

vacature

Wijkmedewerkers :

Gerrie de Wit-Evertsen [tel. 589823]

Hennie van Soest-Hoogedoorn [tel.588821]

Aafke Knibbe [589494]

Anneke van Zanten-den Hertog [079-331368]

e-mail : wijk1@pghkorenaar.nl