Wat je altijd al hebt willen weten over de diaconie

Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn. Vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een rozengroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting (gevangenis), een kledinginzameling voor de Kledingbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden. Ook worden acties georganiseerd en collectes gehouden voor de Voedselbank Alphen en omstreken. Johan Langelaar maakt iedere week PowerPoints om de twee collectedoelen een gezicht te geven. Behalve voor goede doelen collecteren we ook regelmatig voor de ‘eigen diaconie’. Graag willen we uitleggen waar we de opbrengst van deze collectes voor gebruiken. Zomaar een aantal voorbeelden: • In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender. • Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. • In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een ‘vakantietasje’. We vullen deze met wat speelgoed en knutselspullen. We werken hiervoor samen met Tom in de buurt. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen, een wasmachine vervangen bij iemand die door de gemeente Alphen niet geholpen kan worden of iemand naar het ziekenhuis rijden. Helpen waar geen helper is … dat is waar de diaconie zich hard voor maakt!