GESPREKSKRINGEN

 

Met elkaar praten, discussiëren over het geloof, de kerk, ons leven helpt om je eigen mening te vormen. Zeker in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je christen bent en naar de kerk gaat, is het fijn om mede-gelovigen en mede-zoekers te vinden. Wij hebben gesprekskringen voor vrijwel alle leeftijden.

 

Vrouwengespreksgroep Actueel

De vrouwengespreksgroep komt één keer per zes weken of twee maanden bij elkaar en voert naar aanleiding van een door de groep gekozen boek of onderwerp intensieve en soms zeer persoonlijke gesprekken.

Contactpersoon: mw. L. Heyker, C. Fabritiusplantsoen 7, tel. 588366