Vieringen in de Korenaar

Sinds de jaarwisseling doen we ervaringen op met het vieren van onze kerkdiensten in de Grote Zaal van de Korenaar. Dit vanwege de sterk toegenomen kosten voor verwarming en verlichting.

Ook de overige kerkdiensten in de maand januari zullen nog in de Grote Zaal plaatsvinden. Die periode wordt gebruikt om de inrichting van de zaal, het gebruik van verwarming en verlichting en de beeld- en geluidstechniek zo goed mogelijk in te stellen. Niet alleen voor hen die de diensten in de Korenaar bezoeken, maar ook voor hen die de diensten via Kerkomroep volgen.

 

In de maand februari worden de kerkdiensten weer in de kerkzaal gehouden en zullen we experimenteren met het gebruik van de verwarming in die zaal. In deze maand vinden ook vieringen plaats (zoals een Avondmaalsviering en een gezamenlijke dienst) waarvoor de kerkzaal op dit moment nog de meest geschikte ruimte is.

 

Al deze ‘experimenten’ zijn er op gericht om de energiekosten zoveel mogelijk te beperken en te onderzoeken op welke manier we als gemeente fijne en respectvolle vieringen kunnen houden met een verantwoord gebruik van energie.

 

We houden u in de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn benieuwd naar uw ervaringen. Mocht u uw ervaring met ons willen delen, spreek dan een van de kerkenraadsleden aan of stuur een berichtje naar kerkenraad@pghkorenaar.nl of scriba@pghkorenaar.nl

Namens het moderamen en de kerkenraad,
Agnes Huisman, scriba