Zondag 11 september, 10.00 uur
Gezamenlijke viering Startzondag samen met de protestantse gemeente te Koudekerk/Hazerswoude-Rijndijk
Op de boerderij van Van Dorp
Thema ‘’aanschuiven’’
Op zondag 11 september vieren we onze startzondag. Dat doen we
dit jaar in de open lucht en samen met de PG Koudekerk-
Hazerswoude Rijndijk. We ontmoeten elkaar op het terrein van de boerderij van Van Dorp, Galgweg 2. Bij slecht weer wijken we uit naar de Korenaar.
Het programma:
• Om 10.00 uur begint de feestelijke startdienst met thema: “Aanschuiven” (hiermee haken we aan bij het
jaarthema van de PKN ‘’Aan tafel!”). De samenzang wordt begeleid door muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Koudekerk. De voorgangers zijn pastor Laurien Hoogerwerf, dominee Willem Biesheuvel en dominee Carla Melgers. Er is oppas voor de kleintjes. De kinderen worden tijdens de dienst aan de slag gezet met een leuke opdracht.
• Circa 11.15 uur: napraten tijdens thee, koffie en limonade.
• 11.45 uur: AANSCHUIVEN-puzzel. U/jij wordt aan het puzzelen gezet. Maar om achter alle antwoorden
te komen zal even moeten worden aangeschoven bij iemand anders…
• Circa 12.30 uur: Amerikaanse lunch. Neem allemaal iets te eten mee, maar niet meer dan u zelf zou
opeten. We zetten alles op tafel en delen met elkaar. Drinken hoeft u niet mee te nemen: daarvoor wordt gezorgd.
We hopen op een mooie startzondag!