Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakkettenactie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-dorp te houden.  

deze actie is bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. Hen willen we hiermee een steuntje in de rug geven.

Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij daar gemiddeld 65 pakketten van konden maken en later uitdelen!

Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen.

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!

Vandaar:            SPONSOR EEN KERSTPAKKET

En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  

Een kerstpakket kost € 40,00

Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! 

Maak uw gift over op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie o.v.v. Kerstpakket Protestantse Gemeente de Korenaar. Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.