SPONSOR EEN KERSTPAKKET

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude – Dorp te houden. Deze is bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel niet zo breed hebben of op een zwaar jaar achter de rug hebben. Hen willen we hiermee een steuntje in de rug geven.
Degenen die geen financiële zorgen hebben maar ook een steuntje in de rug verdienen krijgen dan geen levensmiddelenpakket maar een kerstattentie als blijk van medeleven.

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!

Vandaar:           SPONSOR EEN KERSTPAKKET

En laat zien hoe wij als één dorp samen onze medemens helpen!

Een kerstpakket kost ongeveer €   40,00.

Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom.

Ook als u niet aan een kerk verbonden bent mag u natuurlijk meedoen.

rekeningnummer NL72INGB0008859771

t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie

onder vermelding van Kerstpakket

Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur.

Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.