Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude – dorp te houden.
Deze actie is bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken die willen we hiermee een steuntje in de rug geven.
Af gelopen jaar is onze actie zo’n groot succes geweest! Dankzij uw medewerking, zijn er 150 pakketten bezorgd!
Waarvan 50 pakketten een volle BIG SHOPPER met 20 bruikbare en lekkere boodschappen van o.a kerststol tot vruchten sap!
Ook 100 pakketten met een kerststol en kerststukje
Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan! Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET
En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost €40,00.
Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom! o.v.v. Kerstpakket
Op rek.nummer NL72INGB0008859771 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie.
Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114