Spaardoosjes, Steenverkoop en Paasbroodjes Opbrengst!

De spaardoosjes zijn vorige week zondag weer goed gevuld in ontvangst genomen! Totale opbrengst van de actie is 350 euro voor Jan Tien in Gambia. Mocht u nog een spaardoosje hebben staan kan deze uiteraard nog ingeleverd worden bij de missionaire commissie! Mocht u nog willen overmaken kan dat op NL51RABO0325908370. Heel erg bedankt voor de steun! Daarnaast heeft de steenverkoop 260 EURO opgebracht! Ook de Paasbroodjes zijn weer goed verkocht. In totaal zijn er 230 broodjes verkocht, wat circa 800 euro heeft opgebracht!. Ook de opbrengst hiervan komt ten goede van Jan Tien in Gambia!

Groeten De Missionaire Commissie