Sobere maaltijd in de vastentijd op 22 maart

Even minderen voor een ander

In de veertigdagentijd of vastentijd organiseert Missie, Ontwikkeling en Vrede in Hazerswoude-Dorp, in samenwerking met de andere kerken in het dorp, een sobere maaltijd.

Dit jaar zal dat zijn op woensdag 22 maart 2023 a.s., in de Korenaar. Iedereen wordt harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.

De opbrengst van de vastenactie en de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar staat Zuid-Soedan in de schijnwerpers. Mensen die hun dorp moesten ontvluchten voor geweld en nu ergens anders een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Mensen op de vlucht dus, zonder eigen plek, die er nu alles aan doen om elders een iets nieuws te beginnen.

Bij de sobere maaltijd op 22 maart komt de heer Luis Vergara uitleg geven over het project en vertelt ook over het hongerdoek.

De sobere maaltijd 2023 wordt gehouden op woensdag 22 maart in de Korenaar.
Tijd: 18.00 – 19.30 uur. Uw bijdrage is € 7,00 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water en u dient zelf een soepbord en lepel mee te nemen?

Aanmelden kan d.m.v. een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, maar u kunt zich ook opgeven bij een van de onderstaande adressen:
Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl
Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl
John Huisman john.huisman@ziggo.nl