Sobere maaltijd in de vastentijd op 21 februari a.s.

Even minderen voor een ander

In de veertigdagentijd of vastentijd organiseert Missie, Ontwikkeling en Vrede in Hazerswoude-Dorp, in samenwerking met de andere kerken van het dorp, een sobere maaltijd. Dit jaar zal dat zijn op woensdag 21 februari a.s., in de Regenboog aan het Raadhuisplein. Iedereen wordt harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

De opbrengst van de vastenactie en de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar is het voor het vastenproject in Zimbabwe. ‘Leven in een veranderende wereld’ is het thema. De onvoorspelbaarheid van het weer – het uitblijven van de regens en de langere, hetere droge periodes – stellen de mensen op het platteland van Zimbabwe voor grote uitdagingen. Oogsten mislukken en er zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen.

De sobere maaltijd 2024 wordt gehouden op woensdag 21 februari in de Regenboog
Tijd: 18.00 – 19.30 uur. Uw bijdrage is € 7,00 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water en u dient zelf een soepbord en lepel mee te nemen. Aanmelden kan d.m.v. een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, maar u kunt zich ook intekenen op de lijsten in de kerken of u opgeven bij een van de onderstaande adressen:
Riekie Scheer, tel: 0172-588170, riekiescheer@casema.nl
Anneke van Zanten, tel: 0630022787,
annekevanzanten@outlook.com

John Huisman, tel: 0628778101,  john.huisman@ziggo.nl
Jolanda Harkes, tel: 0625382555,
jolandaharkes@hotmail.com