SamenLoop voor Hoop            

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei wordt er weer een SamenLoop voor Hoop georganiseerd in Alphen aan den Rijn.

Deze estafette wandeling duurt 24 uur en de opbrengst is voor KWF-kankerbestrijding.

Ook dit jaar zou de diaconie graag een team van de Korenaar samen willen stellen om mee te doen.

Maar dat kan alleen als er voldoende deelnemers zijn die één of meer uur mee willen lopen !!!

Wat zou het mooi zijn om met een grote groep wandelaars deel te kunnen nemen om zo veel geld bijeen te kunnen brengen 

voor dit prachtige doel. Vraag daarom gerust een vriend, vriendin, klasgenoot, buurman/vrouw mee! 

Van iedere loper wordt € 15 inschrijfgeld gevraagd maar dit mag geen belemmering zijn om mee te doen. 

Kunt u niet meelopen? Een gift is ook welkom!

Rekeningnummer Diaconie:  NL12INGB 0000397019 onder vermelding van SamenLoop. 

Er ligt een intekenlijst klaar in de grote zaal!                     Vragen? Stel ze aan één van de diakenen na de dienst.