Rouwen hoef je niet alleen te doen…
Praten….ook over wat je niet wilt vergeten….
Pijn en verdriet delen…
Moed vinden bij elkaar… je verbonden voelen.

De gezamelijke kerken van Hazerswoude dorp bieden een gesprekskring aan voor mensen die een half jaar of langer geleden hun partner door overlijden hebben verloren.
Iedereen uit Hazerswoude en omliggenden gemeenten, ongeacht levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond, die in een veilige omgeving met lotgenoten ervaringen wil uitwisselen, is van harte welkom!
Wij proberen door deze ontmoetingen mensen een stapje verder te helpen. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.

De gesprekskring verliesverwerking “Alleen Staan, Samen Gaan” start bij voldoende deelname op 1 maart 2016 van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven tot 20 Februari. Bent u hier nu nog niet aan toe, kunt u zich ook opgeven voor de kring die we in november hopen te starten.

Aafke Knibbe, 0172-589494 acknibbe@planet.nl
Carien van Leeuwen, 079-3414601 kopa@live.nl
Jolanda Harkes, 0172-588837 jolandaharkes@hotmail.com