Psalmen;  in gesprek met God, vanaf vrijdag 27 oktober, 10.00 uur

Door alle eeuwen heen hebben de psalmen mensen geraakt en geïnspireerd. Alle ervaringen van de mens als gelovige zijn erin te lezen: vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, vertrouwen en angst, perspectief en ontgoocheling, gezondheid en ziekte, recht en onrecht, goed en kwaad, leven en dood. De mens die staat voor Gods aangezicht, verbinding met hem zoekt en richting voor het leven, daarover gaat het in de Psalmen. Op de achtergrond van alle Psalmen klinkt het voortdurende verlangen naar Gods nabijheid

Door het samen aandachtig lezen van deze diepmenselijke gebeden hopen wij dichter te komen bij onze eigen geloofsbeleving. En wie weet ontdekken wij gaandeweg het Handschrift van onze Schepper: bewogenheid om mensen.

 

Data:                           vrijdagen 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december, 12 januari, 26 januari

Tijd                  10.00 tot 11.30 uur

Locatie:            predikantskamer of De Dobber

Leiding:            ds Carla Melgers