Woensdag 14 november is op 88-jarige leeftijd overleden Frans van Dorp, tijdens zijn leven wonende aan de Oostdreef 8.

Donderdag 22 november om 13.oou zullen wij zijn leven gedenken in een dienst van Woord en gebed in de Korenaar. Aansluitend zullen we het lichaam van Frans van Dorp begraven op de Algemene Begraafplaats hier ter plaatse. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.