Op 8 november j.l. is Trijntje van Zanten-Sijtsma  overleden in de leeftijd van 81 jaar. Vrijdag 15 november is er een herdenkingsdienst van haar leven. Deze begint om 13.15 in de Korenaar. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren aansluitend aan de begrafenis.