Op 28 februari is overleden ons gemeentelid Riet Zaal, in de leeftijd van bijna 95 jaar. Zij woonde aan de Schrepel.
Vol trots, bewondering, respect en dankbaarheid kijkt de familie terug op haar leven.
Wij wensen hen en allen die haar na stonden Gods onmisbare troost toe.

De afscheidsdienst is dinsdag 5 maart a.s. om 13.30 uur in de Korenaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Juffrouw.

Afscheidskaart Mevrouw Zaal-van Gemeren