Op 27 oktober is overleden ons gemeentelid Glenny van Berkel, wonende aan de Burg. Smitweg. Geliefde vrouw van Wim en lieve moeder van Stefan en Martijn.
Wij wensen hen en allen om hen heen, Gods onmisbare troost toe.

Woensdagavond 1 november is er van 19.30 tot 21.00 uur gelegenheid tot condoleren in Dorpshuis De Juffrouw .

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 2 november om 12.45 uur in de Korenaar.

rouwkaart Mw. van Berkel-Blom