Op vrijdag 11september is overleden ons gemeentelid mevr. A. Slootweg- de Gelder. Weduwe van J. Slootweg.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 16 september a.s. om 11.00 uur in de Korenaar. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren van 10.15 tot 10.45 uur ook in de Korenaar.

Wij wensen de familie Gods troost en nabijheid toe.