Op 19 juni is overleden ons gemeentelid mevr. Slootweg-van Aalst.

De uitvaartdienst is vrijdag 26 juli om 14.00 uur in de Korenaar. De dienst zal worden geleid door ds Carla Melgers.

Wij wensen de familie Gods liefdevolle en troostende nabijheid toe.