Op donderdag 1 juni jl. is, na een kort ziekbed, overleden mevrouw Marja Slappendel-Belt, echtgenote van Marien Slappendel.

Marja Slappendel woonde Westzijdeweg 1 en is 65 jaar geworden.

Woensdag 7 juni is er gelegenheid tot condoleren in de Korenaar van 19.00 tot 20.00 uur

De herdenkingsdienst is op donderdag 8 juni om 13.00 uur in de Korenaar.

Rouwkaart Marja Slappendel