We ontvingen het bericht dat is overleden dhr. Piet van Elswijk. Vrijdag 29 april is er van 10.00 tot 10.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen  in De Korenaar. Aansluitend is er om 11.00 uur de dankdienst  voor het leven van Piet

We wensen de familie en ieder die met hen verbonden is, heel veel sterkte en Zijn nabijheid en zegen toe.

RK 22040064 dhr Van Elswijk