Woensdag 3 april is overleden op 95-jarige leeftijd dhr. Jan Bol. Tijdens zijn leven woonde hij samen met zijn vrouw in zorgcentrum Driehof. De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op dinsdag 9 april om 11.00u in de Korenaar. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats hier ter plaatse.

Gelegenheid tot condoleren is er op maandag 8 april van 19.30 tot 20.30u in het restaurant van de Driehof of na afloop van de begrafenis in de Korenaar.

rouwbrief dhr. Bol