Op 9 augustus is overleden dhr. Jaap van den Bosch.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 16 augustus a.s. om 11.00 uur in de Korenaar. Voorganger is ds. Carla Melgers.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Wij wensen de families Gods troostende nabijheid toe.