Op 31 december 2015 is overleden ons gemeentelid de heer Jan Koster.
De heer Koster was 92 jaar en woonde de laatste tijd in de Driehof, kamer 205.

Gelegenheid tot afscheid nemen was op dinsdag 5 januari in de Driehof.
De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 6 januari 2016  om 12.15 uur in de aula van het crematorium Rijnhof te Leiden

De rouwkaart is hier te lezen.

overl. J.Koster