Op 2 november organiseren we weer DE OUDERENMIDDAG VOOR 75+ERS.
De kerk is open om 14.15uur
Einde uiterlijk om 19 .00uur.
Piet Bos komt de nieuwe film van Hazerswoude vertonen en we gaan gezellig, lekker met elkaar eten. Natuurlijk volop gelegenheid om met elkaar te praten, herinneringen op te halen en te zingen, te bidden en te danken.
De wijkmedewerkers brengen een persoonlijke uitnodiging maar noteer de datum alvast ! Ook kunt u dan opgeven of u opgehaald moet worden en weer thuis gebracht.
Wie komt/ komen ons team versterken???
Namens alle wijkmedewerkers een vredegroet, Gé Hoogedoorn- Oskam, 0172-589604 (inspreken kan)