Beste gemeenteleden,
Na het aftreden van Christiaan Knibbe als ambtsdrager en als voorzitter van de kerkenraad heeft Meinte Vierstra deze taak, als vervangend voorzitter, tijdelijk op zich genomen, waar we als kerkenraad bijzonder dankbaar voor zijn!
Hierbij zijn twee zaken opvallend te noemen: deze taak heeft Meinte tijdelijk op zich genomen, naast al het werk dat hij al doet als voorzitter van de diaconie. Dat betekent voor hem een dubbele taak, naast een overvolle werkweek.
Meinte zal dit jaar aftreden als ambtsdrager. De kerkenraad gunt hem na een lange periode van dubbele inzet zijn zeer welverdiende rust. Het gevolg daarvan is wel dat vanaf het nieuwe kerkelijk seizoen de kerkenraad geen voorzitter meer heeft. Een bijzonder onwenselijke situatie!
Er is al vaker een oproep gedaan om iemand te vinden om deze taak op zich te nemen. Dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een positief resultaat. Iedereen heeft daarvoor zijn of haar redenen die ook zeker verdedigbaar zijn, maar als iedereen NEE blijft zeggen komt het bestaansrecht van de kerkenraad en daarmee het dagelijks bestuur van de kerk in gevaar.
Het ambt aller gelovigen gaat ons allen aan en vraagt van ieder van ons een bijdrage te leveren. Vaak is dan het antwoord: geen tijd – daar ben ik niet geschikt voor – te zwaar. Allemaal legitiem, maar als niemand het wil doen, wat dan?!
Daarom vragen we u als moderamen en kerkenraad uw/jouw twijfels opzij te zetten en deze betekenisvolle taak op u/je te nemen. We zien uw/jouw aanmelding met belangstelling tegemoet!

Moderamen van de kerkenraad