Nieuwe wegen

Ons dorpje is behoorlijk in beroering. De emoties lopen hoog op. Diverse actiegroepen zijn actief. Er is een verkeersprobleem. Hoe gaan we dit oplossen? Welke mogelijkheden zijn er? Diverse plannen voor nieuwe wegen zijn bedacht.
Kerkgemeente de Korenaar is ook op zoek naar nieuwe wegen. De bestaande activiteiten en diensten trekken steeds minder mensen. Het aantal bezoekers loopt terug, en de gemiddelde leeftijd van de actieve leden loopt verder op. Het lukt niet meer om alle vacatures ingevuld te krijgen.
Kerkklanken april 2021, pagina 6

De vraag aan ons als gemeente is, accepteren we deze terugloop, of gaan we op zoek naar nieuwe wegen?
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de mensen om ons heen, voor onze kinderen en kleinkinderen voor wie kerkgang en andere vormen die wij ‘’aanbieden’’ niet relevant zijn. Maar die wel bezig zijn met zingevingsvragen.
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor onze buurt, voor die man of vrouw die denkt, wat doen die mensen daar zondags in de kerk, en bij de activiteiten door de week, wat merk ik daarvan?
Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de mensen die wij ontmoeten; vrienden, familie, collega’s, klasgenootjes?
Hoe kunnen wet met elkaar groeien van een afwachtende houding (zo snel als mogelijk is doen wat we altijd deden) naar een open houding waarbij we ons laten leiden door de Geest. Op weg gaan, nieuwe wegen gaan, zonder te weten waar we uitkomen zoals Abram.
Bij deze zoektocht mogen we dankbaar gebruik maken van de kracht die in ons is, de kracht van onze gemeente: zovelen die zich met hart en ziel inzetten, de handen op uit de mouwen steken, omzien naar elkaar. Deze zoektocht mogen we met elkaar gaan in het vertrouwen dat God met ons is, de Heer voor ons uitgaat en Zijn Geest ons aanspoort nieuwe wegen te gaan en vrucht te dragen.
Er hangt een prachtige foto in de hal van de Korenaar, gemaakt op een Pinksterzondag. Mensen van alle leeftijden, een rode ballon in de hand, en sommige ballonnen al in de lucht. Op weg naar een onbekende bestemming, op weg naar iemand die wij met liefde groeten.
De kerkenraad is op zoek gegaan naar gemeenteleden die deze zoektocht naar nieuwe wegen met ons willen gaan. Het zijn Annette van den Bosch, Rita van Dorp en Agnes Huisman. Samen met Christiaan Knibbe en Carla Melgers zijn ze enthousiast begonnen aan de uitdaging te zoeken naar hoe we samen kerk-zijn en geloven vormgeven de komende jaren. Inmiddels heeft een groepje Midden-Inners en aan aantal jongeren al aangegeven dat ze graag meedoen. Daar zijn we heel blij mee!
Aan u en aan jou ook de vraag: ‘’Doe je mee in het zoeken naar nieuwe wegen? We zien jullie gedachten en ideeën graag tegemoet.
Namens de kerkenraad,
Heleen Polderman, Carla Melgers, Meinte Vierstra, Christiaan Knibbe