Muziekdiensten

Vanwege de vele enthousiaste reacties op de Top 2000 dienst en het enthousiasme van iedereen die hieraan heeft meegewerkt, willen we in dit nieuwe jaar vier ‘’muziekdiensten’’ organiseren die qua thema toe leiden naar de Top2000 dienst.

We hebben gekozen voor “Het ritme van de tijden’’

7 februari ‘De verstilling van de winter                                                                                         Het verstilde wachten. Buiten zijn de bladeren gevallen en de natuur maakt een verstilde indruk. Het leven speelt zich voornamelijk binnen af. Ook wij keren naar binnen, naar ons hart. 

25 april  “Ontvankelijk worden als de lente””                                                                               De lente is de heerlijke tijd van het ontvangen. Een winter lang waren we meer naar binnen gekeerd en tot diepe verstillen gekomen. Even leek er niets mee te gebeuren. Totdat je merkt dat er langzaam iets nieuws groeit. De lente kondigt zich aan in jouw leven. 

11 juli ”Een zomer lang delen”                                                                                                  

 De zomer is de periode van vreugde. Van het volle leven onder de zon. Ook de periode van het erop uit trekken (laten we hopen dat dat weer kan!!!), van ontmoetingen waarin we leven doorgeven en uitdelen aan elkaar en aan de wereld.

3 oktober ”De herfst van het loslaten””                                                                                  

Een tijd om ruimte te maken voor onthechting, loslaten. Buiten laten de bladeren los. Wat moeten wij allemaal loslaten om ruimte te maken voor dat wat er innerlijk in ons beweegt? 

Oproep: ‘’Lied dat jou aanspreekt’’

Als u/jij een lied hebt dat je aanspreekt, passend bij het thema ‘’de verstilling van de winter, geef het dan door (voor 31 januari aan ds. Carla Melgers) Het zou helemaal leuk zijn als je in een kort zelf opgenomen filmpje je liedkeuze uitlegt. Dan kunnen we dat ook in de dienst laten zien.