Kijken we mee met een dienst van een andere gemeente.