Donderdag 15 augustus 2013 is overleden, mevrouw Verhorst- Marsman. Mevrouw Verhorst woonde met haar man aan de Burg. Warnaarkade 43, maar de laatste tijd verbleef zij in zorgcentrum de Driehof.
De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op dinsdag 20 augustus a.s. om 13.30 uur in de Korenaar. Voorganger is ds. Franc de Ronde uit Koudekerk. Vanaf 12.45 uur is er gelegenheid afscheid te nemen . Aansluitend aan de dienst zal mevrouw Verhorst worden begraven op de algemene begraafplaats hier ter plaatse. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren

Rouwkaart mw. Verhorst- Marsman