Lectio divina
Een aantal jaren geleden was er op elke maandagavond in de lijdenstijd de mogelijkheid deel te nemen aan een Lectio divina (goddelijke lezing). Het is ook te vertalen met “geestelijke lezing” of “lezen met het hart”. Het is een manier van lezen die haaks staat op hoe wij gewend zijn te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te verwerven. Lectio divina is daarentegen een manier van lezen die erop gericht is de betekenis van de tekst voor mij vandaag te horen. Het gaat in deze manier van lezen juist om de “vertraging”, om het “herkauwen ”van de tekst.
Wij willen de draad weer oppakken en nodigen u/jullie van harte in de veertigdagentijd mee te doen met de
Lectio divina.
Tijdstip: maandagavond van 19.00 tot 19.30 uur
De eerste lectio is op 2 maart en de laatste op 6 april


Nelleke de Beus Rita de Gelder