Korenaargroepen

Graag informeren wij u/jou over de voortgang van de Korenaargroepen die ontstaan zijn vanuit het verlangen het onderling contact te bevorderen  om zo te kunnen omzien naar elkaar en elkaar te bemoedigen en te inspireren.

Als gemeente zijn we samen in ons geloven, belijden en vieren maar ook in het omzien naar elkaar en naar onze medemens dichtbij in ons dorp of ver weg. Niet alleen ambtsdragers maar de hele gemeente is geroepen met de gaven die hij of zij ontvangen heeft anderen terzijde te staan. Sprekend over het lichaam van Christus schrijft Paulus: ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ (Efeziërs 4:16)

We hopen dan ook dat alle gemeenteleden deel gaan uitmaken van een Korenaargroep, een groep mensen die op verschillende gronden met elkaar verbonden zijn, zoals bv. ouders met jonge kinderen, alleen gaanden, wijkgenoten, leeftijdsgenoten enz.

Elke groep heeft een of meerdere contactpersonen die het initiatief neemt om een groep te benaderen om elkaar te ontmoeten.

Op dit moment zijn er al 7 groepen gestart die al 1 of meerdere keren bij elkaar zijn gekomen. De ervaringen van alle groepen waren heel positief. Gezelligheid gaat samen met verdieping.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt bepaald door de deelnemers zelf. Er kan materiaal beschikbaar worden gesteld om een onderwerp uit te diepen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Uiteraard kan dit gecombineerd of afgewisseld worden met een leuke, inspirerende, creatieve of sportieve activiteit. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente, maar waarvan u weet dat ze interesse hebben in deelname aan een groep, zijn natuurlijk van harte welkom!

Er is  al een aantal groepen actief:

 

Naam: Contactpersoon:
Jonge ouders Sharon Kastelein
Korenaar Inn Martine Timmermans
Hazerwoude Rijndijk Joke en Gerard Wolvers
Alleengaanden Nynke Wanders en Nel Schupper
Ouderen in dorp Mieke den Haan en Annie Hassefras
Deel van voorheen wijk 5 Jan en Tini Jongenotter
Weidelanden Johan Langelaar

 

Wilt u een keer bij een bijeenkomst aanwezig zijn van een van deze groepen? Dan kunt u contact opnemen met een van bovenstaande contactpersonen.

 

Wilt u zelf een groep starten? Neem dan contact op met een van de leden van Groep Nieuwe Wegen:

Naam: Telefoonnr:
Ds. Carla Melgers 0172-589164
Rita van Dorp 06-20611473
Annette van den Bosch 06-22783760
Anne Kluvers 06-57381619
Agnes Huisman 06-37554457