Beste allemaal!

Op kerstavond, zondag 24 december, zal er om 18.30uur een gezinsdienst worden gehouden in de Korenaar. Deze dienst wordt georganiseerd door de Protestantse gemeente en de Hervormde gemeente.

Het thema van de dienst is ‘Kind van Vrede’. We nodigen jong en oud van harte uit voor deze dienst waarin we met elkaar de geboorte van Jezus hopen te vieren.

Welkom!