Kijken met je ziel.

Heilig kijken met Vincent van Gogh
7 dinsdagen van 10 tot 11.30 uur

In kamer predikant of De Dobber

 

De 19e -eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. Bewonderaars uit alle delen van de wereld bezoeken het van Gogh museum in Amsterdam. Allemaal bekijken ze zijn doeken. Wat trekt hen er zo in aan? Reproducties van Van Gogh’s zonnebloemen en sterren hangen wereldwijd in woonkamers en kantoorruimtes. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen?
Kennelijk raken zijn schilderijen ons hart. De theoloog Henri Nouwen beschouwde van Gogh als een ziener, een monnik. Van Gogh ziet in mens en natuur iets van het mysterie. Hij wilde de werkelijkheid niet fotograferen (hij verfoeide de fotocamera zelfs), maar hij schilderde juist heel impressief wat hij zag en beleefde.
In een zevental bijeenkomsten willen we ons laten meenemen in de kijkwereld van van Gogh, kijken met onze ziel, schouwen met de ogen van God.
13 november 11 december 8 januari
29 januari
19 februari 12 maart
9 april
Wie ben ik in de ogen van God?
De zaaier en het omvormingsproces
Wat is mijn plek? Heilige ruimte Geestelijke lezing van de Bijbel Aardappeleters: Heilige tafelgemeenschap Zonnebloemen: bidden en danken
God schouwen in amandeltakken
steeds meer te zien, zoals Antoine de Saint-Exupéry in De Kleine Prins het verwoordt: “alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.”
Kijken met de ogen van God naar onszelf en naar de ander. God die ons aankijkt met een liefdevolle blik en ons uitnodigt te kijken door Zijn ogen.
Want bij U is de bron des levens,
in uw licht zien wij het licht. (Psalm 36, vers 10)

Aanmelden (bij ds Carla Melgers) is handig maar niet noodzakelijk. Wees welkom!