Actie Kerkbalans
We zijn dankbaar u te kunnen melden dat de voorlopige opbrengst van de Actie Kerkbalans circa €100.000,- bedraagt. Dit bedrag komt min of overeen met het bedrag dat als opbrengst in de begroting was opgenomen.
Het is heel fijn te mogen ervaren dat ook in deze bijzondere periode, waarin gemeenteleden geconfronteerd kunnen zijn met onzekerheden over hun baan of hun inkomen, zo ruimhartig is toegezegd om onze kerk financieel te steunen. Uw toezeggingen maken dat we als kerk ons werk in de komende periode kunnen uitvoeren en dat er geen sprake is van activiteiten die in gevaar komen wegens ontbrekende middelen.
Nogmaals onze hartelijke dank!
Mede namens de kerkenraad,
Jaap Kraay,
voorzitter College van Kerkrentmeesters