Kinderen, ouders en leerkrachten                                                     

 van de Johannes Postschool

in De Korenaar   

voor de

kerk- en schooldienst                                                      

Zondag 27 november om 10.00 uur

1e zondag van Advent

In deze kerkdienst horen we over een boer die geduldig op regen wacht die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer wachten ook wij geduldig op de komst van Jezus. We gaan met elkaar een Bijbelverhaal lezen, zingen, bidden en vragen om Gods zegen voor het verdere schooljaar.