Kalender veertigdagentijd

De Veertigdagentijd loopt dit jaar van woensdag 17 februari (Aswoensdag) tot en met zaterdag 3 april (Stille zaterdag). Veertig dagen en nachten is het even stiller in ons leven. Dat is in elk geval de bedoeling van de afgezonderde tijd die vooraf gaat aan Pasen. Het is een tijd van inkeer, een stille tijd. Om na te denken over je leven en de zin ervan, om je te bezinnen op de dingen die gebeuren in onze samenleving en in deze wereld en hoe het verder moet. De veertig-dagen-tijd is een afgemeten stuk tijd om te leren zien en te ervaren wie en wat jouw leven richting geeft; kwade krachten die jou willen ontwrichten of de zachte krachten van Godswege, die jou overeind helpen en verder dragen.

De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 daagt ons uit tot deze bezinning. Door stil te staan bij het leven van Jezus, die ons heeft laten zien wat barmhartigheid is, gaan we op weg naar Pasen.
We wensen u en jou gezegende veertig dagen toe.

De kerkenraad van de Korenaar