GESPREKSKRINGEN

 

Met elkaar praten, discussiëren over het geloof, de kerk, ons leven helpt om je eigen mening te vormen. Zeker in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je christen bent en naar de kerk gaat, is het fijn om mede-gelovigen en mede-zoekers te vinden. Wij hebben gesprekskringen voor vrijwel alle leeftijden.

Jongeren-contactavond

zondag 8 maart 2015 van 18.00 tot 21.00u

O.l.v.   de jeugdouderlingen en predikant

Speciaal voor jongeren tussen 16 en 25 jaar is er ook dit jaar een contactavond. We bespreken hetzelfde onderwerp als op de reguliere wijkavonden. De avond wordt begonnen met een maaltijd. Jongeren krijgen t.z.t. een uitnodiging.