College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018.

Op de steen in de hal liggen enkele exemplaren van bovengenoemde stukken.

U kunt ze ook bij de penningmeester digitaal opvragen, hetgeen de voorkeur heeft.

Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding van deze jaarstukken gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters en wel voor dinsdag 5 juni 2018.

Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl