College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening 2023 en Begroting 2024.

 

Beste gemeenteleden.

De jaarrekening 2023 is door de kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

De Kerkenraad heeft deze stukken eveneens goedgekeurd.

Indien u de financiële stukken wenst te ontvangen, gaarne opnemen met de penningmeester.

Ze zijn in papieren versie bij hem op te vragen

Toezending via de mail behoort ook tot de mogelijkheden, hetgeen de voorkeur heeft.

Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding
van deze jaarstukken gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl

 

Met vriendelijke groeten,
Dick Zaal, penningmeester College van Kerkrentmeesters.