De jaarrekening 2021 is door de kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden.
De Kerkenraad heeft deze stukken eveneens goedgekeurd.
Indien u de financiële stukken wenst te ontvangen, gaarne opnemen met de penningmeester.
Ze zijn in papieren versie bij hem op te vragen
Toezending via de mail behoort ook tot de mogelijkheden, hetgeen de voorkeur heeft.

Gelegenheid tot stellen van vragen of het maken van opmerkingen naar aanleiding
van deze jaarstukken gelieve contact op te nemen met Dick Zaal, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
Zijn telefoonnummer is 06-83792490. E-mailadres: dhzaal@hetnet.nl