Jaarmarkt 2023

Ook dit staan we samen met de R.K.kerk en de Hervormde gemeente op de braderie met een kraam.
We gaan in ieder geval weer vissen vangen voor de jongste kinderen. Er zijn nog twee activiteiten voor de wat oudere kinderen en voor volwassenen. We staan met 3 mensen in de kraam van 10.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen staat 11⁄2 uur in de kraam.
We zijn op zoek naar mensen m/v die dit willen doen op zaterdag 26 augustus a.s.
Opgeven bij Mieke den Haan, Tel. 06-15205511, miekdenhaan@gmail.com (Uw missionaire commissie)