.Hervatting Erediensten in de Korenaar met maximaal 30 personen!!Excl. medewerkers

Beste gemeenteleden,
U dient met een mondkapje op te komen! Als u op uw plaats bent mag deze af! en bij het verlaten gaat hij weer op.
Tijdens de dienst van Heilig avondmaal mag u met of zonder mondkapje lopen!!

Kerkdiensten in de Korenaar worden met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de overheid, het RIVM en de PKN gehouden. Dit betekent o.a. dat we werken met een reserveringslijst. Voor het bijwonen van kerkdiensten is het daar noodzakelijk dat u zich vooraf telefonisch aanmeldt (voor elke dienst opnieuw).
Dit kan op zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 uur indien deze tijd u niet uit komt kunt u een bericht achterlaten en krijgt u een reactie.

Het telefoonnummer voor aanmelding is: 06 45 46 98 78

Nadat u een plaats in een dienst hebt gereserveerd, krijg u een nummer aangewezen in 1 van de 3 bankvakken in de kerk zaal:

• bankvak A, vanuit de preekstoel rechts.
De kerkgangers in dit vak gaan tussen 9.40 en 9.50 uur de kerk in via de nooddeuren in de voor tuin;

• bankvak B, vanuit de preekstoel gezien middenvoor.
De kerkganger in dit vak gaan tussen 9.40 en 9.50 uur de kerk in via de zijingang aan de Korenmolenlaan;

• bankvak C, van uit de preekstoel gezien links.
De kerkgangers in dit vak gaan tussen 9.40 en 9.50 uur de kerk in via de tuiningang naast de fam. van Soest.

Bij het verlaten van de kerk gebruikt u dezelfde route die u hebt gebruikt bij het betreden van de kerk.

Daarnaast moet u rekening houden met de volgende zaken:

– U wordt gevraagd de aanwijzingen van de coördinatoren in de rode hesjes op te volgen;
– Zingen is helaas niet toegestaan. Er zal een klein groepje gemeenteleden de liederen zingen van uit de

grote zaal;
– Gebruik van toilet is alleen mogelijk bij uitzondering / hoge nood!

– Er worden geen collectes in de kerk gehouden, u kunt nog steeds uw bijdragen overmaken(zie elders in Kerkklanken);

– Er is Geen koffie drinken na de dienst, u wordt verzocht na de dienst de kerk direct te verlaten; – Er is geen garderobe, u wordt verzocht uw jas mee te nemen de kerk zaal in.

Iedereen die geen corona klachten heeft is van harte welkom.
Mochten er de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij u op de hoogte via de gemeentebrief, de website en de gemeente- app!

Met hartelijke groet,Meinte Vierstra, Ed de Jong, en Simon Voets