BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE KORENAAR CANTORIJ
In de gemeentebrief van 24 oktober 1993 werd onder de kop “Aan alle gemeenteleden die van zingen houden” de eerste repetitie aangekondigd van wat later de cantorij werd. Deze repetitie vond plaats op 3 november 1993 en dat houden wij aan als de oprichtingsdatum. Het eerste optreden in een reguliere dienst was zeer bijzonder: ds. Poley riep de (zang) talenten uit de gemeente naar voren en stelde zo dit groepje voor als cantorij van de Korenaar.
Aanvankelijk werden alle gekozen liederen éénstemmig gezongen en werd er geput uit vele liedbundels en het liedboek der kerken. Zeer voorzichtig heeft de dirigent, zanger en begeleider op de piano, Heleen Polderman, de cantorij tweestemmig laten zingen en toen dat lukte af en toe en uiteindelijk steeds vaker vierstemmig. Toch een hele prestatie aangezien de meerderheid der zangers weinig koorervaring had. Denk aan de vele Bachkoralen die gezongen zijn!
Al snel werd de cantorij een vast onderdeel bij bijzondere diensten, m.n. Avondmaal diensten, de Paascyclus, Gedachteniszondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en soms Adventsprojecten en Kerst, maar ook bij reguliere vieringen en bij een enkele bijzondere activiteit.
Het aantal leden van de cantorij varieerde in de loop der tijd rond de 30, maar de laatste jaren nam het aantal zangstemmen vooral bij de mannen af. Vaak door verhuizing , door het ouder worden van de stem, maar helaas nog meer door overlijden of ziekte. Dat maakte harmonieus vierstemmig zingen extra lastig. Gelukkig kon de dirigente er altijd wel balans in brengen! We zijn Heleen dankbaar voor haar inzet, inspiratie en fijne en bemoedigende stijl van repeteren.
Op zaterdag 4 november 2018 werd nog het 25-jarig bestaan van de cantorij gevierd met een middagconcert. Deelnemers waren behalve de cantorij het koor Appassionata uit Leiderdorp, een koperensemble o.l.v. Luuk van de Belt en enkele solozangers waaronder Marijke van Zanten. Bij deze gelegenheid werden liederen van Oosterhuis, en gezangen uit de Iona- en Taizébundels gezongen, maar ook populaire songs en zelfs het Laudate Dominum van Mozart.
Helaas komt aan alles een eind. Er is te weinig jonge aanwas, de cantorij wordt steeds grijzer, de stembanden stroever en het aantal mannenstemmen te gering – zeker als iemand afzegt. En toen kwam corona er nog bovenop waardoor we lange tijd niet konden zingen – zeker gezien de kwetsbare leeftijdsgroep!
Met een bezwaard gemoed werd besloten in principe geen optredens in de reguliere diensten meer te doen, wel proberen we nog eens per maand bij elkaar te komen om te zingen en om elkaar te ontmoeten. Want de cantorij is niet alleen een verzameling zangstemmen, maar ook een onderdeel van de Korenaargemeenschap waar lief en helaas ook leed wordt gedeeld, meestal bij het koffiedrinken in de pauze.
Op 11 december namen wij in de zondagsdienst officieel afscheid. Ook enkele oud-cantorijleden namen deel aan een deze dienst. Het was een waardig en emotioneel afscheid waarbij Heleen Polderman extra in het zonnetje werd gezet. Tot slot kregen alle cantorijleden een zeer origineel cadeau. Hiervoor willen wij de gehele Korenaargemeenschap van harte bedanken.
Willem M de Beus, oud- voorzitter cantorij