Geef elkaar de ruimte

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.
Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats aangegeven met gele stickers die u al eerder heeft gereserveerd en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Heeft u nog geen gereserveerde plaats dan verzoeken wij u om met gepaste afstand een plaats in te nemen!
Vraag eventueel om een plaats aan de koster!/rode hesjes drager

Ook het koffiedrinken blijven we doen zoals de afgelopen weken!
De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
– Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
– Thuisblijven en testen bij klachten;
– Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
– De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.