Filmavond
Vrijdagavond 14 april 2023 om 20.00 u Filmavond in de Korenaar.
De koffie staat klaar om 19.30 uur. Voor € 5,00 p.p. heeft u een gezellige en fijne filmavond. We hopen weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over de film of gezellig bij te praten.
Left Luggage (= de verloren bagage; Nederlandse titel: Twee koffers) is een film uit 1997 die je confronteert met de levenswijze van de Antwerpse joden. Het verhaal speelt zich in 1972 af maar het kon zich net zo goed vandaag afspelen. Het enige verschil met vandaag is dat er in 1972 nog veel jonge en gezonde overlevenden van de concentratiekampen van de tweede Wereldoorlog waren. Een inlevingsoefening De film is een inlevingsoefening en vraagt je om je vooroordelen opzij te zetten. Je wordt geconfronteerd met een totaal andere godsdienst, levenswijze, cultuur en je mag die best onaantrekkelijk vinden en je kan er zelfs heel wat kritiek op hebben. Toch vraagt de film wat bereidheid om een levensverhaal te volgen van mensen die je misschien wel niet als vriend zou willen hebben maar voor wie je toch respect moet opbrengen. Als je tussen die mensen zou leven of als je bij die mensen zou werken (zoals Chaja, de hoofdpersoon van de film) dan zou je je moeten
inspannen om niet racistisch te handelen of om die mensen niet te discrimineren. De film vraagt je om je in te leven in de wereld van enkele Antwerpse joden en om te proberen te begrijpen waarom ze zo zijn. Begrijpen wil niet zeggen: goedkeuren, wél: geen
vooroordelen, niet discrimineren!
In de film komt het oorlogsverleden van de vader van Chaja aan bod, maar ook de spanningen tussen de verschillende stromingen binnen de joodse gemeenschap van de jaren zestig. Het conflict tussen Chaja en de familie is niet alleen een persoonlijk conflict, het is ook een botsing tussen het liberale en het orthodoxe jodendom. Krabbé speelt zelf een van de hoofdrollen, waarvoor hij Jiddisch heeft moetenLeren

De  koffie staat klaar om 19.30 uur. Voor € 5,00 p.p. heeft u een gezellige en fijne filmavond. We hopen weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over de film of gezellig bij te praten.