EHBO-ers en BHV-ers gezocht
Een van de onderdelen die binnen een kerk geregeld moeten zijn, is het calamiteitenplan. Want, mocht er iets gebeuren, dan is het belangrijk dat er mensen zijn die weten wat ze moeten doen. Denk dan bijvoorbeeld aan een kerkganger die onwel wordt tijdens de dienst, of een uitbrekende brand. Momenteel zijn we het calamiteitenplan aan het actualiseren en daarom willen we graag inventariseren wie een EHBO diploma heeft, of bekend is met BHV (Bedrijfshulpverlening), bijvoorbeeld in het dagelijkse werk of sportvereniging.
Is dit op jou van toepassing? Meld je dan aan!
Aanmelden kan via een mail aan de kerkrentmeesters (kerkrentmeester@pghkorenaar.nl) of spreek een van ons aan na de dienst.
Annemieke Hoogendoorn
Nynke Wanders
Eline Wessels