GESPREKSKRINGEN

 

Met elkaar praten, discussiëren over het geloof, de kerk, ons leven helpt om je eigen mening te vormen. Zeker in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je christen bent en naar de kerk gaat, is het fijn om mede-gelovigen en mede-zoekers te vinden. Wij hebben gesprekskringen voor vrijwel alle leeftijden.

 

Driehofkring

Donderdagmiddag van 14.45 tot 15.45u.

O.l.v.   predikant PGH en ds. W.G. van den Top

In zorgcentrum Driehof wordt er een Bijbelkring gehouden. Ook bewoners van buiten Driehof zijn van harte welkom.

Dit seizoen behandelen we het boek Jona, met als thema “God’s postduif”

Datum Leiding Thema
10 september             2015 ds. W.G. van den Top Een onmogelijke vlucht (Jona 1:1-3)
8 oktober 2015 dhr. Joost de Bruijn Vreze des Heren bij onwetende lieden (Jona 1:4-16)
19 november 2015 ds. W.G. van den Top Een levend teken van Gods barmhartigheid (Jona 1:17-2:10)
14 januari 2016 predikant PGH Opnieuw in dienst genomen (Jona 3:1-4)
18 februari 2016 ds. W.G. van den Top En Hij deed het niet! (Jona 3:5-10)
17 maart 2016 predikant PGH Jona, blijf niet buiten staan (Jona 4:1-11)