Kerkdiensten:

Kerstavond Kinderkerstfeest:
Rekening houdend met de huidige maatregelen vieren we het kinderkerstfeest dit jaar wederom online. We hebben een speciale muzikale kerstopname gemaakt:
Kijken jullie allemaal mee?
De kerstopname kun je bekijken via de QR-code of via de
Website: https://www.hervormdhazerswoude.nl/kinderkerstfeest
Je kunt het hier vinden op 24-12-2021 vanaf 16.30uur.
Op naar een mooi en fijn kerstfeest!
Hervormde gemeente en Protestantse gemeente van Hazerswoude-Dorp

Kerstavonddienst:
Jaarlijks vieren wij de Kerstavond gezamenlijk met de Hervormde Gemeente. Dit jaar zou de dienst geleid worden door ds. Arnold van Campen.
Jammer genoeg kan het dit jaar niet samen gevierd worden omdat we onmogelijk de nodige afstand van elkaar kunnen houden met zoveel mensen in één kerkgebouw. Wel kunnen we de dienst in de Hervormde Kerk meekijken, zie de link in de Groene Hart Koerier van volgende week.

Zondagochtend 2e Kerstdag is er geen dienst.

Diensten volgende week:
De Oudejaarsavond zouden we als gemeente een gezamenlijke dienst hebben met de katholieke Parochie in de H.H. Engelbewaarderskerk. Door de Corona maatregelen kan deze dienst niet doorgaan.

En de jaarlijkse Nieuwjaarsochtend-bijeenkomst wordt gehouden op zondag 2 januari om 10.00 uur. Deze dienst is samengesteld door de Liturgiecommissie. Koster in die dienst is Cok Rademaker.1een 2e collecte: Kerk, Diaconie en Onderhoudsfonds